Informujemy, iż listy klas pierwszych, czwartych i siódmej znajdują się na łączniku szkolnym przy drzwiach do sekretariatu szkoły.

Prosimy rodziców uczniów przyszłych klas I, IV i VII Szkoły Podstawowej nr 10 o jak najszybsze dostarczenie (w terminie do 23 sierpnia 2017 r)., do sekretariatu szkoły:

Klasa I - 2 zdjęć na legitymację szkolną

klasa IV - 2 zdjęć na legitymacje szkolną i świadectwa ukończenia klasy III

klasa VII - 2 zdjęć na legitymacje szkolną i świadectwa ukończenia klasy VI

Pierwsze zebrania dla rodziców klas pierwszych odbędą się na początku września.