Opublikowaliśmy plan lekcji dla Szkoły Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2017/2018, który będzie obowiązywał od dnia 4 września 2017 roku.

Plan jest dostępny z poziomu menu Uczeń/Plan lekcji.

W niektórych przeglądarkach internetowych może pojawić się prośba o akceptację wtyczki Flash, która jest potrzebna do otwarcia pliku z planem. 

W menu wyboru klasy znajdującym się z lewej strony ekranu proszę wybrać nazwę oddziału. Symbole z wielką literą G na końcu wskazują na klasę gimnazjum.

Na początku listy znajdują się klasy 2 i 3 gimnazjum, a następnie klasa 7, klasy 4 i wreszcie klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 10.

Do sporządzenia planu lekcji wykorzystaliśmy program zakupiony przez Gimnazjum nr 4 stąd na górze każdego planu znajduje się nazwa byłego Gimnazjum nr 4, które od 1 września zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 10.