Informujemy, że w dniach od 4 do 6 września 2017 r. trwają zgłoszenia na obiady i świetlicę.
Formularze zgłoszeń można pobierać u wychowawców świetlicy lub ze strony internetowej.

Zgłoszenie na obiady

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

Wydawanie obiadów rozpoczyna się od środy 6 września według harmonogramu:

godz. 11.25 - 11.45 - obiady dla klas I i IV

godz.12.30 - 12.45 oraz 13.30 i 13.45 - obiady dla klasy VII i klas gimnazjalnych.