Rada Rodziców Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie

Przewodnicząca: Kinga Redzik

Skarbnik: Małgorzata Drzewiecka