W Gimnazjum nr 4 przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna: "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się". Raport z ewaluacji dostępny jest na stronie: www.npseo.pl //zobacz raport ze swojej szkoły//