Konkurs „Finanse a Matematyka” zainicjowała pani Gabriela Wencel wraz z nauczycielkami matematyki z Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie. W 2002 roku dyrektor Gimnazjum nr 4 - pani Maria Maćkowiak i pani Gabriela Wencel zaprosiły ówczesnego Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Gnieźnie, pana Marka Jankowskiego do wspólnej organizacji konkursu. Początkowo konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów, potem dołączyli do nich uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz podstawowych.   

Organizatorzy dbają o to, aby na bieżąco rozwijać formułę i zakres merytoryczny konkursu.

Od 2011 roku patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Finansów. Wraz z pojawieniem się możliwości składania zeznań podatkowych przez internet uczniowie wypełniają zeznania na stanowiskach komputerowych na formularzach pobranych ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Konkurs jest dobrym przykładem współpracy środowiska oświatowego z przedstawicielami administracji skarbowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, popularyzującej podstawową wiedzę z zakresu zasad rozliczeń podatkowych. Z pewnością ma ona wpływ na kształtowanie wśród młodych ludzi świadomości realiów życia społecznego i gospodarczego związanych z wypełnianiem obowiązków wobec budżetu państwa. Niewątpliwie konkurs pozwala młodym ludziom na zdobycie wiedzy i  umiejętności, które będą im pomocne w dalszym ich dorosłym życiu.

O zmaganiach uczniów z pitem pisano na łamach „Przemian na Szlaku Piastowskim”, „Gazety Prawnej”, na stronach Urzędu Skarbowego, Ministerstwa Finansów i portalu „informacje lokalne.pl”.

Naszymi gości byli: Przemysław Bzdok, Bogdan Trzebniak z Izby Skarbowej w Poznaniu, Maciej Młodzikowski, dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. 

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulacje przesłał pan Mateusz Szczurek, Minister Finansów RP.