Rok szkolny 2015/2016

Informacja dla rodziców

Badania dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej przez nastolatków, wskazują, że rodzice oraz tradycje rodzinne mają największy wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory dziecka.


Oczywiście bardzo ważną rolę w wyborze szkoły i zawodu pełnią również czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć: zdolności, umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, zainteresowania, predyspozycje, możliwości intelektualne, postawy, przekonania czy stan zdrowia.


Rodzicu! To Ty jesteś pierwszym doradcą twojego dziecka. Wspieraj go w podejmowaniu decyzji życiowych jakim jest wybór szkoły i zawodu.

- Rozmawiaj na temat przedmiotów, które interesują syna lub córkę. Dzięki rozmowombędziesz miał świadomość możliwości i potencjału Twojego dziecka.

- Angażuj się w życie szkoły, nawiąż współpracę z doradcą zawodowym, po to by wspieraćsyna lub córkę w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej.

- Zwracaj uwagę na czynność, które chętnie wykonuje Twoje dziecko, co go interesuje iciekawi. Rozmawiaj na ten temat ponieważ jest  to pierwsze źródło informacji o jego zainteresowaniach.

 

Program doradztwa zawodowego