Dyrekcja

Obowiązki dyrektora Gimnazjum nr 4 pełni Wioletta Łubińska - nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska. Ukończone studia podyplomowe - kierunek pedagogika sztuki w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium". Od 19 lat pracuje w zawodzie nauczyciela (w Szkole Podstawowej nr 10 w latach 1997-1999; w Gimnazjum nr 4 od 1999 roku). Od marca 2009 roku do 31 sierpnia 2016 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Pracując w szkole stara się przybliżyć uczniom arkana sztuki teatralnej, prowadząc zajęcia szkolnego koła teatralnego.

Funkcję wicedyrektora szkoły pełni od 1 września 2016 roku Agnieszka Puszczykowska-Glapa - nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciele 

Biblioteka
Matelska Klaudia

Biologia
Stróżyk Kamilla

Chemia
Puszczykowska-Glapa Agnieszka

Fizyka
Król-Oleszko Joanna
Puszczykowska-Glapa Agnieszka

Geografia
Maciejewski Maciej

Historia
Glejzer Michał
Stachowiak Anna

Informatyka
Nowakowski Norbert

Język angielski
Fischer Eliza
Gandurska Alina
Włodarczak Klaudyna

Język niemiecki
Kamieniarz Joanna
Ruba Agnieszka

Język polski
Chojnacka Tatiana
Łubińska Wioletta
Romecka Marlena

Matematyka
Nejman Anna
Stróżyk Kamilla
Matelska Klaudia

Pedagog
Malinowska-Mądrowska Katarzyna

Psycholog
Ławniczak Ewa

Religia
ks. 
Wawrzyniak Anna

Technika
Maciejewski Maciej

Sztuka
Żoła Joanna - nauczycielka plastyki
Dutkiewicz Magdalena - nauczycielka muzyki

WOS
Andrzejewski Robert
Stachowiak Anna

Wychowanie do życia w rodzinie
Mai-Manthey Mirosława
Malinowska-Mądrowska Katarzyna

Wychowanie fizyczne
Jabłońska-Zobel Paulina
Liczbiński Tomasz
Pawlak Anna

Nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych
Bechert Hanna
Czajkowska Karolina
Wawrzyniak Anna
Żoła Joanna

Wychowawcy świetlicy
Mai-Manthey Mirosława 
Tomaszewska Małgorzata

Doradca zawodowy
Matelska Klaudia

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły 

Filas Karolina - sekretarz szkoły
Janas Andrzej
Matuszewska Dorota
Mosiek Wiesława
Nowaczyk Grażyna
Nowak Gabriela - sekretarz szkoły
Ogrodna Anna - główna księgowa
Raczek Agnieszka
Sieradzka Teresa
Skibińska Magdalena
Szelągowska Kamilla
Trzaskawka Urszula
Wiśniewska Agnieszka