W naszej szkole co roku prowadzimy wiele akcji charytatywnych m.in.:
- zbiórkę artykułów kosmetycznych dla domu dziecka
- zbiórkę koców i karmy dla zwierząt ze schroniska
- zbiórkę pieniędzy podczas festynu rodzinnego na chorą dziewczynkę
- zbiórkę produktów spożywczych i słodyczy na paczki bożonarodzeniowe dla dzieci
- zbiórkę pieniędzy na rzecz edukacji dzieci z Republiki Środkowej Afryki
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- "Górę grosza"

Jak widać nasza szkoła bardzo aktywnie włącza się w bezinteresowną pomoc.  Właśnie tak rozumiemy wolontariat. W ludziach drzemie chęć pomagania, tylko trzeba odpowiednio ją skierować. Koordynowaniem akcji w Gimnazjum nr 4 zajmują się panie: Karolina Czajkowska, Klaudia Matelska ale w poszczególne akcje włączają się też inne nauczycielki np. pani Agnieszka Puszczykowska, Marlena Romecka, Alina Gandurska.